-Sustainability and craftmanship

Betaling

Ved ordrebekræftelse er første udbetaling på 50% af den samlede købspris forfalden. (montering er en separat pris).

De resterende 50% forfalder ved afslutning af produktionen, når varen er klar til levering.

Hvis du udsætter den på forhånd aftalte levering eller installation, vil betalingen stadig være forfalden, medmindre andet er aftalt skriftligt med Squareleaf.

Vi forbeholder os retten til at opkræve morarenter på 3% over den aktuelle danske basisrente.

I tilfælde af for sen eller manglende betaling forbeholder Squareleaf sig retten til enten at suspendere levering af varerne samt evt montering uden varsel og opkræve renter, indtil alle skyldige beløb (inklusive påløbne renter) er blevet betalt fuldt ud eller ophæve kontrakten ved skriftlig meddelelse.

Alle produkter leveret af Squareleaf forbliver virksomhedens ejendom, indtil alle udeståender er afregnet fuldt ud.

 

Montering

Ved bestilt montering vil vi kontakte dig for at aftale en dato for, hvornår montering påbegyndes.

Hvis installationen ikke er en standard installation (dvs. hvis den omfatter el eller vvs arbejde) kan det medføre yderligere gebyrer, og du kan blive bedt om at indgå en ny aftale med os.

 

Før montering er du ansvarlig for:

At underrette Squareleaf om  alle evt særlige forhold du kender til ved ejendommen, der kan gøre montering vanskeligere end forventet. Vi vil antage, at ejendommen er ikke underlagt nogen særlige restriktioner, og at montering ikke er i strid med for ejendommen gældende byggereglement.

At der efter indgået kontrakt ikke er foretaget ændringer i rummet, hvor montering skal foregå der kan påvirke monteringen.

At alle eksisterende el- ,gas- , vand- samt afløbs installationer er i generelt lovlig og god stand. Køber anerkender at have kontrolleret, at vægge og gulve er i forsvarlig stand.

Køber er desuden ansvarlig for at lokalisere eventuelle skjulte ledninger og rør.

Squareleaf er ikke ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af eller i forbindelse med eventuelle skjulte ledninger eller rør.

At hvidevarer samt amaturer køber selv leverer er egnet til brug med de af squareleaf leverede varer.

At rummet, hvor arbejdet skal udføres, er ryddet og klar til montering, er dette ikke sket kan Squareleaf med rimelighed nægte at begynde at arbejde, og du vil være ansvarlig for eventuelle forsinkelser og udgifterne ifb. med disse.

Du rådes til ikke at indrette værelser før montering for at undgå mindre tilfældige skader forårsaget under montering.

 

Variationer i farve

Kunden vil blive vist farve, træ og bordplade prøver. På grund af karakteren af ​​nogle former for maling, tømmer og bordplader vil der være naturlige variationer i farve og overflade markeringer. Der gives ingen garanti for, at leverede produkter er en nøjagtig kopi af de på forhånd leverede prøver.

 

Monterings tolerancer

Hulrum og tilsætninger omkring monterede produkter er en del af normal monteringspraksis og kan ikke accepteres som grundlag for klage.

 

Opbevaring

Hvis den aftalte leveringsdato forlænges efter underskrivelsen af ​​ordrebekræftelse, forbeholder Squareleaf sig ret til at opkræve et gebyr for opbevaring af dine varer.

 

Aflysning

Annullering af ordrer vil kun blive accepteret, hvis Squareleaf givet skriftligt samtykke hertil og på betingelse af, at alle udgifter og tab i forbindelse med annulleringen bliver dækket af køber.